Kereklevelű harmatfű

Apró termetű, a sűrű növényzetben szinte alig észrevehető, rovaremésztő növény. Tőrózsában álló, hosszú nyelű, kerekded leveleit vörös, csillogó, ragadós mirigyszőrök borítják. Ezek csalogatják és ejtik csapdába a kisebb rovarokat. A fehér, 5mm átmérőjű virágok laza füzérekben nyílnak a tőrózsából kiemelkedő vékony száracskán. A csésze és a párta 5-8 tagú. A termés apró, sokmagvú tok.

• ELTERJEDÉS: Egész Európa. Hazánk kipusztulóban levő, védett növénye.

• ÉLŐHELY: Tőzegmohalápok ; savanyú talajon.

Tavaszi hérics

Kis csoportokban fejlődő, többé-kevésbé szőrös hajtású, vékony, egyszerű, tövénél pikkelyes száni növény. Háromszorosan szárnyalt leveleiben a világos vagy sárgászöld levélkék keskeny szálasak, hegyesek. Magánosannyíló virágai nagyok, 40-80 mm átmérőjűek. A virágtakaró 5 csészelevélből és 10-12 tojásdad, fényes sziromból áll. A porzók száma sok. A virágot gallérszerű fellevelek övezik. A szőrös aszmagok tömött fejecskében érnek.

ELTERJEDÉS: Nyugat-Európa déli területei, Közép-Európa hegyvidékei. Hazánk ritka, védett faja.

ÉLŐHELY: Száraz sztyeprétek, ritkábban cserjések. Helyenként ültetik.

Leánykökörcsin

Molyhosan szőrös hajtású, kisebb csoportokat alkotó növény. Szárnyasan összetett, sallangos tőlevelei virágzáskor még csak fejlődőben vannak. Kocsányán hasonló megjelenésű, de ülő levelekből álló fellevélörv látható. Magánosan nyíló, felálló, kékes-vagy vöröseslila virága hatleplű, 55-85mm átmérőjű. Belsejében számos narancssárgaporzó található. A tollas aszmag termések tömött fejecskében érnek.

ELTERJEDÉS: Európa nagy része. Kertekben sokfelé ültetik. Hazánkban is honos, erősen ritkulóban lévő, védett faj.

ÉLŐHELY: Száraz gyepek, sztyeprétek 1200m tengerszint feletti magasságig; enyhén savanyú és semleges talajon.

Közönséges harangláb

Merev, felálló, elágazó szárú, szőrös hajtású növény. Levelei jórészt tőállásúak, sötétzöldek, fénytelenek, 2-3-szorosan szárnyasak. A levélkék szélesek, 2-3 karéjúak. A kék, bíborlila, ritkábban rózsaszín vagy fehér virágok 30-50mm átmérőjűek. A sziromszerű lepellevelek száma 5, a szirmokból alakult, hasonló színű mézfejtők hosszú, kampós sarkantyút viselnek. A sok magvú tüszőtermések legtöbbször ötösével érnek. A növény enyhén mérgező.

ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Kertekben sokfelé ültetik. Hazánk védett növénye.

ÉLŐHELY: Nedves rétek, sövények, ritkás erdő k, cserjések: többnyire meszes talajon, 2000m tengerszint feletti magasságig.

Európai zergeboglár

Középtermetű, tőlevélrózsás, kopasz hajtású, kevéssé elágazó szárú növény. Sötétzöld, tenyeresen összetett levelei5-7 tagúak, a levélszeletek karéjosak, fogazott szélűek. A tőlevelek hosszú nyelűek , a szárlevelek többnyire ülők . Az élénksárga virágok 25-50 mm átmérőjűek. A virágtakarót mintegy 10 egymásra boruló lepellevél alkotja.

A porzók száma sok. A sokmagvú tüszőtermés a belső varrat mentén nyílik fel. Mérgező növény.

ELTERJEDÉS: Európa nagy részén, főként a hegyvidékeken. Hazánk ritka, védett növénye.

ÉLŐHELY: Láprétek, láperdők. hegyi patakpartok, ligeterdők. Sokfelé ültetik kertekben is. Arany- és narancssárga virágú fajtája is ismert.

Csillagos téltemető

Kis tennem, kopasz hajtású növény. Tenyeresen szeldelt, fényes, élénk. Zöld levelei jórészt tőállásúak és hosszú nyelűek. kerek körvonalúak. A tőlevelek megjelenése előtt, magánosan nyíló, 20-30mm átmérőjű, sárga virág alatt 3 tagú fellevélörv fejlődik.

A bókoló bimbókocsánya nyíláskor felegyenesedik. A tojásdad lepellevelek száma többnyire.

ELTERJEDÉS: Dél-Európából származó, sokfelé meghonosodott, kertekben is

Ültetető növény.

Hazánk védett növénye.

ÉLŐHELY: Nyirkos, tápanyagban gazdag talajú lomberdők, sövények.

Kígyógyökerű keserűfű

Lágyszárú,kopasz hajtású növény, rövid, vaskos, kétszeresen hajlott gyöktörzzsel.
Vékony, felálló szára egyszerű. Levelei 5-15 cm-esek, szórt állásúak. Az alsók szárnyas nyelűek, a felsők ülők, háromszögletűek.
Az apró,rózsaszín, 5 leplű és 8 porzójú virágok füzérszerű csomókban nyílnak a hajtásvégeken.
A termés 3 élű, egymagvú makkocska. Fontos gyógynövény.

• ELTERJEDÉS: Egész Európa. Hazánk védett növénye.

• ÉLŐHELY: Üde láprétek, legelők; nyirkos talajú füves területek; ritkán útszélek, nyílt erdők.

• EGYÉBNEVEK: Persicaria bistorta.