Csupaszszárú Rejtőke

Kistermetű, kopasz hajtású, tőrózsás növény. Tőlevelei tojásdadok, elliptikusak, szárnyasan hasogatottak, nyelesek. Szárlevelei sokkal kisebbek. Laza fürtökben nyíló, fehér virágai mindössze 2mm-esek. Szirmai épek. Tojásdad becökéi lekerekített vagy kissé kicsípett végűek .
• ELTERJEDÉS: Egész Európa. Hazánk nyugati szélének ritka növénye.
• ÉLŐHELY: Száraz, mészkerülő gyepek; savanyú talajon.

Festő Csülleng

A középkor óta termesztett kékfestő növény. Termetes, szürkés-zöld hajtása többnyire kopasz. Merev szára felső részén elágazó. Levelei szórt állásúak, ép szélűek; az alsók lándzsásak és nyelesek, a felsők ülők. Sárga, 3-4mm átmérőjű virágai tömött bogernyőben nyílnak. A 11-27 mm-es becők laposak, hosszúkásak, lecsüngők.
o ELTERJEDÉS: Az északi tájak kivételével egész Európában meghonosodott, kelet-európai, nyugat-ázsiai eredetű növény. Hazánkban, fogyatkozóban van.
o ÉLŐHELY: Szántók, parlagok, sziklagyepek, sztyeprétek.

Hölgyestike

Szőrös vagy kopasz hajtású, virágzáskor elágazó szárú növény. Levelei szórt állásúak, lándzsásak, fogazottak, rövidnyelűek; a felsők kisebbek. Különösen az esti órákban illatozó, fehér vagy bíborlila, 15-20mm átmérőjű virágai fürtökben nyílnak. A bibe kétkaréjú. A felálló, 25-100mm hosszú, sokmagvú becő éretten hosszában felnyílik.

o ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban a bükkelegyes erdők növénye.

o ÉLŐHELY: Üde erdők , patakpartok, sövények, útszélek, parlagok. Nyirkos, félárnyékos helyeken. Kertekben ültetik.

Kerti Viola

Sűrű, fehér, gyapjas szőrzetű, felálló, felemelkedő szárú növény. Szórt állású levelei lándzsásak, többnyire tagolatlanok, é szélűek. Bíborpiros, rózsaszínű, ritkán fehér, 25-30mm átmérőjű, illatos virágai laza fürtökben nyílnak. A csésze és a párta 4 tagú. A vékony, 16cm hosszú, molyhos becő a csúcsán 2 rövid szarvacskát visel.

•ELTERJEDÉS: Európa nyugati partvidékei. Sok helyütt meghonosodott. Nálunk kerti dísznövény, néha elvadul.

• ÉLŐHELY: Sziklás tengerpartok, kavicsos fövenyek. Kertekben ültetik.

Keserű Kakukktorma

Kopasz hajtású, tarackos, gyöktörzses évelő. Szögletes, felálló szára egyszerű vagy kissé elágazó. Levelei szórt állásúak, szárnyaltak, 3-11 tagúak, az alsók nem alkotnak tőrózsát. A levélkék tojásdadok, fogazottak, a felső leveleken általában keskenyebbek. A fehér, ritkán lilás, 12mm átmérőjű virágok laza fürtben nyílnak. A vékony, felálló becők 20-40mm hosszúak.

o ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban, ritkulóban van.

o ÉLŐHELY: Legelők, erdők, mocsarak, fenyérek, folyó- és patakpartok; nyirkos talajon.

Orvosi Vizitorma

Húsos, rendszerint elágazó szárú, kopasz növény. Heverő hajtása legyökeredzik az iszapban, vagy úszik a víz felszínén. Fénylő, méregzöld, jellegzetesen borsos ízű levelei szórt állásúak, szárnyaltak. A levélkék kerekdedek vagy elliptikusak. A fehér, 4-6mm átmérőjű virágok megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. A csésze és a párta 4 tagú. A keskeny, kissé görbült becő legfeljebb 18mm hosszú.

• ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban szórványos.

• ÉLŐHELY: Sekély, tiszta vizű folyók és patakok, tavak. Saláta- és főzeléknövényként sokfelé termesztik.

• EGYÉB NEVEK: Rorippa nasturtium-aquaticuni.

Pápaszemes Korongpár

Csoportosan növő, szőrös hajtású, felső részén rendszerint elágazó, felálló vagy felegyenesedő szárú, változékony növény. Zöld, szürkés-zöld levelei jórészt tőállásúak, szálasak, lándzsásak, karéjosak vagy fogazottak, ritkán ép szélűek. A száron kevés, gyakran csupán 2 levél fejlődik, amelyek kisebbek a tőleveleknél és rendszerint ülők. A kicsi, sárga, 6- 10mm átmérőjű virágok elágazó fürtben nyílnak. A csésze és a párta 4 tagú, a szirmok nem kicsípettek. A lapos, 4-8mm hosszú, szemüveghez hasonló becő két korong alakú részből áll.

o ELTERJEDÉS: Nyugat- és Közép-Európa. Hazánkban, fogyatkozóban van.

o ÉLŐHELY: Hegyvidékek száraz sziklagyepei, ritkán szántók, parlagok; meszes talajon.

Tengerparti Tátorján

Nagytermetű, erősen bokrosodó, kopasz hajtású, vaskos és elágazó szárú növény. Levelei karéjosak, fodros szegélyűek. A felsők nyelesek. Fehér, 10-15mm átmérőjű virágai terebélyes bugákban nyílnak. A húsos, kissé felfújt, kerek vagy tojásdad becő 8-14mm hosszú.

ELTERJEDÉS: Nyugat-, Északnyugat-Európa atlanti partvidéke. Helyenként fogyatkozóban.

ÉLŐHELY: Homokdűnék , kavicsos fövenyek, sziklák; többnyire a partközeli területeken.

Violás Repcsény

Szögletes, rendszerint elágazó, felegyenesedő szárú, szőrös hajtású növény. Alsó levelei a virágok nyílása előtt elszáradnak. Szárlevelei keskeny-lándzsásak, hegyesek, felállók. Sárga, 5-6mm átmérőjű virágai megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. A virágtakarót 4-4 szabadon álló csésze- és sziromlevél alkotja. A finoman szőrös, kissé ívelt, szögletes keresztmetszetű becő 10-50mm hosszú.

• ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban szórványos.

• ÉLŐHELY: Szántok, parlagok, útszélek; jó vízáteresztésű, homokos talajok.

• ROKON FAJOK: A vízparti repcsény szürkés színű levelei mélyen fogazottak. Virágai nagyobbak, 8-10mm átmérőjűek. Becői a szárral párhuzamosan állnak. Erdők, törmelékes talajok. Hazánkban ritka.

Festő rezeda

Vékony, merev, felső harmadában többnyire elágazó szárú, kopasz hajtású, az első évben csak tőrózsát fejlesztő növény. Levelei szálasak, lándzsásak, tagolatlanok, ép szélűek. Sárgászöld, 4-5mm átmérőjű virágai tömött fürtben nyílnak. Csészéje 4 tagú, pártája 4 mélyen hasadt sziromból áll. Termése 3-4 mm-es, felálló, 3 karéjú, sokmagvú tok.

• ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban szórványosan fordul elő.

• ÉLŐHELY: Mezők, parlagok, szántók, útszélek; általában meszes talajon.

• ROKON FAJOK: A kerti rezeda mediterrán eredetű, illatos virágú dísznövény. Szirmai fehéresek, portokjai pirosak.