Havasi Daravirág

Csoportosan növő vagy párnákat képző, kopasz, változékony növény. Levelei sötétzöldek, szálas-lándzsásak, szúrós szélűek. Sárga, 5-7mm átmérőjű virágai megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. A virágos hajtás levéltelen.

• ELTERJEDÉS: Nyugat-európai hegyvidékek. Hazánkban nem honos. Sziklakertekben ültetik.

• ÉLŐHELY: M észkősziklák, sziklahasadékok, omladékok.

Orvosi Kanálfű

Húsos, kopasz hajtású változékony megjelenésű növény. Tőlevelei hosszú nyelűek, ép szélűek. Szárlevelei ülők, szárölelők és rendszerint tagoltak. Fehér, 8- 10mm átmérőjű virágai ép szirmúak. Kerekded becői 4-7mm-esek.

• ELTERJEDÉS: Európa nagy része. Hazánkban nem honos.

• ÉLŐHELY: Tengerparti sziklák, sós mocsarak, útszélek; sós talajon.

Ráncos rekenyő

Alsó részében szőrös hajtású, felső harmadában ágas, felálló szárú növény. Levelei szárnyasan hasogatottak, durván fogazottak, nyelesek. Halványsárga, 8- 10mm átmérőjű virágai elágazó, termés éréskor megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. Szirmai nem kicsípettek. A 2 részből álló bec ő 3-10mm hosszú, felső cikke rövid kúpba keskenyedő. Éréskor haránt irányban leválik róla a gömb alakú, bordázott, magvakat tartalmazó rész.

• ELTERJEDÉS: Közép- és Dél-Franciaországból származó, sokfelé meghonosodott növény. Hazánkban nem él.

• ÉLŐHELY: Szántók. parlagok.

Sárgás Varjúláb

Szétterülő vagy heverő szárú, gyengén szőrös hajtású, megdörzsölve erős szagú növény. Finoman tagolt, szórt állású levelei nyelesek. Levélszeletei szálasak, elliptikusak. Az apró, 1mm átmérőjű virágok levélhónalji fürtökben nyílnak. A csészelevelek hosszabbak a szirmoknál. A becők 1,5-2mm hosszúak.

• ELTERJEDÉS: Európában sokfelé meghonosodott. Hazánkban nem él.

• ÉLŐHELY: Szántók, parlagok, legelők.

• ROKONFAJOK: A nálunk is honos terpedt varjúláb becője nagyobb és szemölcsös. Parlagok, legelők, ösvények gyomnövénye.

Tengerimustár

Kopasz, kékesszürke hajtású, többnyire elágazó, szétterülő vagy felálló szárú növény. Szórt állású levelei változatosak, lehetnek szálasak, sőt szárnyasan hasogatottak is. Lila, rózsaszínű, esetenként fehér, 6-14mm átmérőjű virágai megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. A becő 10-25mm hosszú; felső része tojásdad, alsó harmadában két oldalsó nyúlvány van.

• ELTERJEDÉS: Európa nagy része. Hazánkban nem honos.

• ÉLŐHELY: Tengerparti homokdűnék, kavicsos fövenyek, esetenként partmenti sziklák.

Katika-sisakvirág

Nagytermetű, többnyire kopasz hajtású, merev, felálló, egyszerű szárú növény. Szórt állású, kerekded körvonalú levelei tenyeresen ötösen összetettek. A levélszeletek mélyen tagoltak, fogazott szélűek. A sötétkék vagy bíbor lila virágok tömött, hajtásvégi fürtben nyílnak. Az öt csészelevél közül a felső nagyobb és sisak alakú. A két sarkantyús mézfejtő benyúlik 3; sisak alá. A porzók száma sok. A növény mérgező.

ELTERJEDÉS: Nyugat-Európa hegyvidékeinek jellemző, kertekben is sokfelé ültetett növénye. Nálunk nem honos.

ÉLŐHELY: Nyirkos erdők, nedves rétek, patakpartok.

ROKON FAJOK: A farkasölő sisakvirág virágai halvány sárgák. Hazánk lomberdeiben elég gyakori.

Egynyári hérics

Vékony, elágazó vagy egyszerű szárú, felálló hajtású növény. Szórt állású, szárnyalt levelei sallangosan szeldeltek. Magánosan nyíló, élénkvörös, csésze alakú virágai 15-25mm átmérőjűek. A virágtakaró 5-8 sziromból és 5 szétterülő, kopasz csészelevélből áll. Az aszmagtermések fejecskében érnek.

ELTERJEDÉS: Nyugat-Európából származó, sokfelé meghonosodott növény. Hazánkban nem él.

ÉLŐHELY: Parlagok, gabonatáblák, szemétdombok. Kertekben is ültetik.

ROKON FAJOK: A láng színű hérics virágai nagyobbak, csészéje szőrös és a pártához simul. Parlagok, szántók, hazánkban gyakori faja.

Tengerparti aszúszegfű

Vékony szárú, kopasz vagy gyéren szőrös hajtású növény. Levelei szálasak, háromerűek, kihegyesedők. Rózsaszínű, 5-6 mm átmérőjű virágai barnás színű, papírszerű fellevelekkel övezett, tömött fejecskében nyílnak. Apró tok termése 4 foggal nyílik, magjai bibircsesek.

• ELTERJEDÉS: Nagy-Britannia és Franciaország, de elvétve másutt is előfordulhat. Hazánkban nem honos.

• ÉLŐHELY: Homokos, törmelékes talajú száraz gyepek; többnyire a tenger közelében.

• ROKON FAJOK: A homoki aszúszegfű (Petrorhagia prolifera) szára szőrösebb, levelei hosszabbak, magjai recések. Száraz gyepek gyakori növénye.

Csupasz tengerhúr

Sárgászöld színű, kopasz, kissé pozsgás növény. Szétterülő, bokrosodó, gazdagon elágazó hajtása a szárcsomóknál legyökerezik. Levelei ép szélűek, rövid nyelűek vagy ülők. Magányosan vagy kis csomókban nyíló virágai 6-10 mm átmérőjűek, 5 tagúak. A csészelevelek valamivel hosszabbak a szirmoknál. A sokmagvú tok 3 kopáccsal nyílik.

• ELTERJEDÉS: Egész Európa. Hazánkban nem honos.

• ÉLŐHELY: Homokos, kavicsos, sziklás tengerpartok; elviseli a sós permetet.

Havasi kakukkszegfű

Alpesi kertekben is gyakran látható, felálló, el nem ágazó szárú, kopasz vagy kissé szőrös hajtású, párnaképző növény. Levelei átellenes állásúak, ép szélűek, lapát alakúak, lándzsásak vagy szálasak, többnyire tőállók. A virágos hajtáson mindössze 2- 3 pár levél ül. A bíborrózsaszín, ritkán fehér, 8- 12 mm átmérőjű virágok tömött fejecskében nyílnak. A kisebbekben rendszerint csak termő fejlődik. A csésze forrt, rövid, 5 fogú. A szirmok mélyen, legalább félig bemetszettek. A sokmagvú, 4-5 mm hosszú tok 5 foggal nyílik.

• ELTERJEDÉS: Európa magashegységei, hidegebb területei.

• ÉLŐHELY: Alpesi rétek, sziklagyepek; általában nehézfémekben, szerpentinásványokban gazdag talajon.