Fekete Mustár

Magas, szürkés színű, felső harmadában ágas szárú növény. Levelei szórt állásúak, szőrösek, Az alsók szélesek, tövüknél szárnyasan tagoltak, a karéjok fogazottak. A felsők kisebbek, tagolatlanok, ülők, de nem szárölelők. A sárga, 12-15mm átmérőjű virágok megnyúlt fürtben nyílnak. A kicsi, 10-25mm-es becő a virágzati tengelyhez simul. Magjából mustárt készítenek.
• ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban is sokfelé termesztik, helyenként elvadul.
o ÉLŐHELY: Szántók, parlagok, árok- és folyópartok, partmenti sziklák.
o ROKON FAJOK: A szareptai mustár szürkés színű, legfeljebb 3 pár karéjjal tagolt, alsó levelei nagyobbak. Becői elállnak a virágzati tengelytől. Hazánkban termesztik, sokfelé elvadul.

Gyógyító Borsmustár

Szőrös, esetleg kopasz hajtású, elágazó, szétterülő vagy felálló szárú növény. Szórt állású levelei mélyen, szárnyasan hasogatottak, a felsők kisebbek az alsóknál. Fehéres vagy sárgás, 20-30mm átmérőjű virágai fürtben nyílnak. Csészéje nem hullik le, szirmainak erezete ibolyaszínű. A vaskos, 10-25mm hosszú, 2 kopáccsal nyíló becő csőre keskeny, háromszögletű.
• ELTERJEDÉS: Mediterrán eredetű, hazánkban is termesztett, néhol elvadult növény. Zöldségként, salátaként fogyasztják.
• ÉLŐHELY: Parlagok, szántók.

Hagymás Fogasír

Kopasz hajtású, gyöktörzses évelő. Levelei szórt állásúak, fogazottak. Az alsók szárnyaltak. 3- 7 tagúak; a felsők tagolatlanok és hónaljukban lilára érő sarjgumócskák nőnek. A virágok bíborrózsaszínűek vagy lilák, 12-18mm átmérőjűek. A sima, 20-35mm hosszú becőből kevés fejlődik.

o ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánk üde erdeiben gyakori.

o ÉLŐHELY: Gyertyános tölgyesek, bükkösök, töltések, patakpartok; meszes, agyagos talajon.
o EGYÉBNEVEK: Cardamine bulbifera.

Hagymaszagú Kányazsombor

Vékony, merev, többnyire el nem ágazó szárú, szőrös hajtású növény. Szórt állású, fogazott szélű levelei megdörzsölve fokhagymaszagúak. Fehér, 3- 5mm átmérőjű virágai terméséréskor megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. A párta 4 tagú, a porzók száma 6. Az érett, 20–70mmhosszú becők két kopáccsal nyílnak.

• ELTERJEDÉS : Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánk gyakori növénye.

• ÉLŐHELY : Szántók, parlagok, sövények, üde, napfényes erdők , útszélek; meszes talajon. Helyenként tömegesen terem.

Illatos Sárgaviola

Merev, elágazó, tövénél fásodó szárú növény. Levelei szórt állásúak, hosszúkásak, lándzsásak, rövid nyelűek vagy ülők; a felsők többnyire keskenyebbek az alsóknál. Édeskés illatú, sárga vagy narancsszínű, 10-20mm átmérőjű virágai tömött, megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. A virágtakarót 4-4 szabadon álló csésze- és sziromlevél alkotja. A sokmagvú, lapos, vékony becő legfeljebb 75mm hosszú, széles.

• ELTERJEDÉS: Délkelet-európai eredetű, sokfelé meghonosodott faj. Hazánkban kerti dísznövény.

• ÉLŐHELY: Tengerparti sziklák, töltések, törmelékes talajok. A kerti változatok virágai nagyobbak; pártájuk sárga, piros, fehér, bíbor vagy mályvaszínű.

Kerti Holdviola

Nagytermetű, elágazó szárú, szőrös hajtású, az első évben csak tőrózsát fejlesztő növény. Mélyzöld levelei durván fogazottak, az alsók nyelesek. Bíborpiros, mályvaszínű, esetenként fehér virágai 30-55mm átmérőjűek. Kerek vagy ovális, lapos becői 30-55mm hosszúak. A termést két rekeszre osztó ezüstös válaszfal a magvak kihullása után sokáig megmarad.

• ELTERJEDÉS: Délkelet-Európában őshonos. Sokfelé, így hazánkban is kerti dísznövényként ültetik, néha elvadul.

• ÉLŐHELY: Szántók, parlagok, útszélek.

Keserű Tatárvirág

Felálló, leveles, felső harmadában elágazó szárú, gyengén szőrös hajtású növény. Húsos, szórt állású levelei elliptikusak, lándzsásak, karéjosak, esetenként fogazott szélűek. Az alsók nyelesek, a felsők ülők. A fehér vagy rózsás, 6-8mm átmérőjű virágok lapos tetejű, megnyúló tengelyű bogernyőben nyílnak. A párta 2 hosszú és 2 rövidebb sziromból áll. A lapos, szív alakú becő 3-5mm-es, szárnyas.

o ELTERJEDÉS: Nyugat-Európában honos. Nálunk népszerű kerti dísznövény.

o ELŐHELY: Legelők, szántók, száraz hegyoldalak, nyílt erdők; többnyire meszes talajon.

Közönséges Borbálafű

Szárának felső harmadában elágazó, kopasz hajtású növény. Fénylő, méregzöld levelei változatos alakúak: az alsók szárnyaltan hasogatottak, 3- 11 tagúak, nagy csúcsálló levélkével.
A felsők tagolatlanok, szárölelők, ülők. Az apró, élénksárga, 7-9mm átmérőjű virágok megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. A csésze és a párta 4 tagú. A keskeny becő 15-30mm hosszú, felálló.

o ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban elég gyakori.

o ÉLŐHELY: Ártéri szegélytársulások, nyirkos talajú erdőszélek, sövények, parlagok.

Közönséges Lúdfű

Kistermetű, egyszerű vagy elágazó szárú, gyéren szőrös hajtású növény. Hosszú nyelű, elliptikus, ép vagy fogazott szélű, alsó levelei tőrózsát alkotnak.
Szárlevelei szórt állásúak, többnyire ülők. Fehér, 3-4mm átmérőjű virágai megnyúló tengelyű, laza fürtben nyílnak. A virágtakarót 4-4 szabadon álló csésze- és sziromlevél alkotja. Az egyenes vagy kissé görbült becők vékonyak, 20-30mm hosszúak, kopaszok.

o ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban elég gyakori.

o ÉLŐHELY: Száraz gyepek, gyomtársulások, sövények, öreg falak; többnyire száraz, homokos talajon.

Közönséges Torma

Húsos gyöktörzsű, nagytermetű, kopasz hajtású növény. Felegyenesedő szára felső harmadában elágazik. Levelei jórészt tőállásúak, hosszúkásak, elliptikusak, hosszú nyelűek, fogazott szélűek, esetenként karéjosak. Szárlevelei kisebbek és ülők. Fehér, 8-9mm átmérőjű virágai elágazó füzérekben nyílnak. A csésze és a párta 4 tagú. A termés kerek, kissé felfújt, 4-6mm átmérőjű becő.

• ELTERJEDÉS: Ukrajnából származó, hazánkban is termesztett fűszer-és gyógynövény. Helyenként elvadul.

• ÉLŐH ELY: Füves területek, parlagok, szántók, vasúti töltések, útszélek, patakpartok.

• EGYEB NEVEK: Armoracia rusticana.

• MEGJEGYZÉS: Illóolajokban gazdag gyöktörzsét fűszerként és a gyógyászatban is használják