Csupaszszárú Rejtőke

Kistermetű, kopasz hajtású, tőrózsás növény. Tőlevelei tojásdadok, elliptikusak, szárnyasan hasogatottak, nyelesek. Szárlevelei sokkal kisebbek. Laza fürtökben nyíló, fehér virágai mindössze 2mm-esek. Szirmai épek. Tojásdad becökéi lekerekített vagy kissé kicsípett végűek .
• ELTERJEDÉS: Egész Európa. Hazánk nyugati szélének ritka növénye.
• ÉLŐHELY: Száraz, mészkerülő gyepek; savanyú talajon.

Fekete Mustár

Magas, szürkés színű, felső harmadában ágas szárú növény. Levelei szórt állásúak, szőrösek, Az alsók szélesek, tövüknél szárnyasan tagoltak, a karéjok fogazottak. A felsők kisebbek, tagolatlanok, ülők, de nem szárölelők. A sárga, 12-15mm átmérőjű virágok megnyúlt fürtben nyílnak. A kicsi, 10-25mm-es becő a virágzati tengelyhez simul. Magjából mustárt készítenek.
• ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban is sokfelé termesztik, helyenként elvadul.
o ÉLŐHELY: Szántók, parlagok, árok- és folyópartok, partmenti sziklák.
o ROKON FAJOK: A szareptai mustár szürkés színű, legfeljebb 3 pár karéjjal tagolt, alsó levelei nagyobbak. Becői elállnak a virágzati tengelytől. Hazánkban termesztik, sokfelé elvadul.

Festő Csülleng

A középkor óta termesztett kékfestő növény. Termetes, szürkés-zöld hajtása többnyire kopasz. Merev szára felső részén elágazó. Levelei szórt állásúak, ép szélűek; az alsók lándzsásak és nyelesek, a felsők ülők. Sárga, 3-4mm átmérőjű virágai tömött bogernyőben nyílnak. A 11-27 mm-es becők laposak, hosszúkásak, lecsüngők.
o ELTERJEDÉS: Az északi tájak kivételével egész Európában meghonosodott, kelet-európai, nyugat-ázsiai eredetű növény. Hazánkban, fogyatkozóban van.
o ÉLŐHELY: Szántók, parlagok, sziklagyepek, sztyeprétek.

Hagymás Fogasír

Kopasz hajtású, gyöktörzses évelő. Levelei szórt állásúak, fogazottak. Az alsók szárnyaltak. 3- 7 tagúak; a felsők tagolatlanok és hónaljukban lilára érő sarjgumócskák nőnek. A virágok bíborrózsaszínűek vagy lilák, 12-18mm átmérőjűek. A sima, 20-35mm hosszú becőből kevés fejlődik.

o ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánk üde erdeiben gyakori.

o ÉLŐHELY: Gyertyános tölgyesek, bükkösök, töltések, patakpartok; meszes, agyagos talajon.
o EGYÉBNEVEK: Cardamine bulbifera.

Hagymaszagú Kányazsombor

Vékony, merev, többnyire el nem ágazó szárú, szőrös hajtású növény. Szórt állású, fogazott szélű levelei megdörzsölve fokhagymaszagúak. Fehér, 3- 5mm átmérőjű virágai terméséréskor megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. A párta 4 tagú, a porzók száma 6. Az érett, 20–70mmhosszú becők két kopáccsal nyílnak.

• ELTERJEDÉS : Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánk gyakori növénye.

• ÉLŐHELY : Szántók, parlagok, sövények, üde, napfényes erdők , útszélek; meszes talajon. Helyenként tömegesen terem.

Hölgyestike

Szőrös vagy kopasz hajtású, virágzáskor elágazó szárú növény. Levelei szórt állásúak, lándzsásak, fogazottak, rövidnyelűek; a felsők kisebbek. Különösen az esti órákban illatozó, fehér vagy bíborlila, 15-20mm átmérőjű virágai fürtökben nyílnak. A bibe kétkaréjú. A felálló, 25-100mm hosszú, sokmagvú becő éretten hosszában felnyílik.

o ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban a bükkelegyes erdők növénye.

o ÉLŐHELY: Üde erdők , patakpartok, sövények, útszélek, parlagok. Nyirkos, félárnyékos helyeken. Kertekben ültetik.

Illatos Sárgaviola

Merev, elágazó, tövénél fásodó szárú növény. Levelei szórt állásúak, hosszúkásak, lándzsásak, rövid nyelűek vagy ülők; a felsők többnyire keskenyebbek az alsóknál. Édeskés illatú, sárga vagy narancsszínű, 10-20mm átmérőjű virágai tömött, megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. A virágtakarót 4-4 szabadon álló csésze- és sziromlevél alkotja. A sokmagvú, lapos, vékony becő legfeljebb 75mm hosszú, széles.

• ELTERJEDÉS: Délkelet-európai eredetű, sokfelé meghonosodott faj. Hazánkban kerti dísznövény.

• ÉLŐHELY: Tengerparti sziklák, töltések, törmelékes talajok. A kerti változatok virágai nagyobbak; pártájuk sárga, piros, fehér, bíbor vagy mályvaszínű.

Kerti Holdviola

Nagytermetű, elágazó szárú, szőrös hajtású, az első évben csak tőrózsát fejlesztő növény. Mélyzöld levelei durván fogazottak, az alsók nyelesek. Bíborpiros, mályvaszínű, esetenként fehér virágai 30-55mm átmérőjűek. Kerek vagy ovális, lapos becői 30-55mm hosszúak. A termést két rekeszre osztó ezüstös válaszfal a magvak kihullása után sokáig megmarad.

• ELTERJEDÉS: Délkelet-Európában őshonos. Sokfelé, így hazánkban is kerti dísznövényként ültetik, néha elvadul.

• ÉLŐHELY: Szántók, parlagok, útszélek.

Keserű Kakukktorma

Kopasz hajtású, tarackos, gyöktörzses évelő. Szögletes, felálló szára egyszerű vagy kissé elágazó. Levelei szórt állásúak, szárnyaltak, 3-11 tagúak, az alsók nem alkotnak tőrózsát. A levélkék tojásdadok, fogazottak, a felső leveleken általában keskenyebbek. A fehér, ritkán lilás, 12mm átmérőjű virágok laza fürtben nyílnak. A vékony, felálló becők 20-40mm hosszúak.

o ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban, ritkulóban van.

o ÉLŐHELY: Legelők, erdők, mocsarak, fenyérek, folyó- és patakpartok; nyirkos talajon.

Közönséges Borbálafű

Szárának felső harmadában elágazó, kopasz hajtású növény. Fénylő, méregzöld levelei változatos alakúak: az alsók szárnyaltan hasogatottak, 3- 11 tagúak, nagy csúcsálló levélkével.
A felsők tagolatlanok, szárölelők, ülők. Az apró, élénksárga, 7-9mm átmérőjű virágok megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. A csésze és a párta 4 tagú. A keskeny becő 15-30mm hosszú, felálló.

o ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban elég gyakori.

o ÉLŐHELY: Ártéri szegélytársulások, nyirkos talajú erdőszélek, sövények, parlagok.