Havasi Daravirág

Csoportosan növő vagy párnákat képző, kopasz, változékony növény. Levelei sötétzöldek, szálas-lándzsásak, szúrós szélűek. Sárga, 5-7mm átmérőjű virágai megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. A virágos hajtás levéltelen.

• ELTERJEDÉS: Nyugat-európai hegyvidékek. Hazánkban nem honos. Sziklakertekben ültetik.

• ÉLŐHELY: M észkősziklák, sziklahasadékok, omladékok.

Hölgyestike

Szőrös vagy kopasz hajtású, virágzáskor elágazó szárú növény. Levelei szórt állásúak, lándzsásak, fogazottak, rövidnyelűek; a felsők kisebbek. Különösen az esti órákban illatozó, fehér vagy bíborlila, 15-20mm átmérőjű virágai fürtökben nyílnak. A bibe kétkaréjú. A felálló, 25-100mm hosszú, sokmagvú becő éretten hosszában felnyílik.

o ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban a bükkelegyes erdők növénye.

o ÉLŐHELY: Üde erdők , patakpartok, sövények, útszélek, parlagok. Nyirkos, félárnyékos helyeken. Kertekben ültetik.

Illatos Sárgaviola

Merev, elágazó, tövénél fásodó szárú növény. Levelei szórt állásúak, hosszúkásak, lándzsásak, rövid nyelűek vagy ülők; a felsők többnyire keskenyebbek az alsóknál. Édeskés illatú, sárga vagy narancsszínű, 10-20mm átmérőjű virágai tömött, megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. A virágtakarót 4-4 szabadon álló csésze- és sziromlevél alkotja. A sokmagvú, lapos, vékony becő legfeljebb 75mm hosszú, széles.

• ELTERJEDÉS: Délkelet-európai eredetű, sokfelé meghonosodott faj. Hazánkban kerti dísznövény.

• ÉLŐHELY: Tengerparti sziklák, töltések, törmelékes talajok. A kerti változatok virágai nagyobbak; pártájuk sárga, piros, fehér, bíbor vagy mályvaszínű.

Kerti Holdviola

Nagytermetű, elágazó szárú, szőrös hajtású, az első évben csak tőrózsát fejlesztő növény. Mélyzöld levelei durván fogazottak, az alsók nyelesek. Bíborpiros, mályvaszínű, esetenként fehér virágai 30-55mm átmérőjűek. Kerek vagy ovális, lapos becői 30-55mm hosszúak. A termést két rekeszre osztó ezüstös válaszfal a magvak kihullása után sokáig megmarad.

• ELTERJEDÉS: Délkelet-Európában őshonos. Sokfelé, így hazánkban is kerti dísznövényként ültetik, néha elvadul.

• ÉLŐHELY: Szántók, parlagok, útszélek.

Kerti Viola

Sűrű, fehér, gyapjas szőrzetű, felálló, felemelkedő szárú növény. Szórt állású levelei lándzsásak, többnyire tagolatlanok, é szélűek. Bíborpiros, rózsaszínű, ritkán fehér, 25-30mm átmérőjű, illatos virágai laza fürtökben nyílnak. A csésze és a párta 4 tagú. A vékony, 16cm hosszú, molyhos becő a csúcsán 2 rövid szarvacskát visel.

•ELTERJEDÉS: Európa nyugati partvidékei. Sok helyütt meghonosodott. Nálunk kerti dísznövény, néha elvadul.

• ÉLŐHELY: Sziklás tengerpartok, kavicsos fövenyek. Kertekben ültetik.

Keserű Kakukktorma

Kopasz hajtású, tarackos, gyöktörzses évelő. Szögletes, felálló szára egyszerű vagy kissé elágazó. Levelei szórt állásúak, szárnyaltak, 3-11 tagúak, az alsók nem alkotnak tőrózsát. A levélkék tojásdadok, fogazottak, a felső leveleken általában keskenyebbek. A fehér, ritkán lilás, 12mm átmérőjű virágok laza fürtben nyílnak. A vékony, felálló becők 20-40mm hosszúak.

o ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban, ritkulóban van.

o ÉLŐHELY: Legelők, erdők, mocsarak, fenyérek, folyó- és patakpartok; nyirkos talajon.

Keserű Tatárvirág

Felálló, leveles, felső harmadában elágazó szárú, gyengén szőrös hajtású növény. Húsos, szórt állású levelei elliptikusak, lándzsásak, karéjosak, esetenként fogazott szélűek. Az alsók nyelesek, a felsők ülők. A fehér vagy rózsás, 6-8mm átmérőjű virágok lapos tetejű, megnyúló tengelyű bogernyőben nyílnak. A párta 2 hosszú és 2 rövidebb sziromból áll. A lapos, szív alakú becő 3-5mm-es, szárnyas.

o ELTERJEDÉS: Nyugat-Európában honos. Nálunk népszerű kerti dísznövény.

o ELŐHELY: Legelők, szántók, száraz hegyoldalak, nyílt erdők; többnyire meszes talajon.

Közönséges Borbálafű

Szárának felső harmadában elágazó, kopasz hajtású növény. Fénylő, méregzöld levelei változatos alakúak: az alsók szárnyaltan hasogatottak, 3- 11 tagúak, nagy csúcsálló levélkével.
A felsők tagolatlanok, szárölelők, ülők. Az apró, élénksárga, 7-9mm átmérőjű virágok megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. A csésze és a párta 4 tagú. A keskeny becő 15-30mm hosszú, felálló.

o ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban elég gyakori.

o ÉLŐHELY: Ártéri szegélytársulások, nyirkos talajú erdőszélek, sövények, parlagok.

Közönséges Lúdfű

Kistermetű, egyszerű vagy elágazó szárú, gyéren szőrös hajtású növény. Hosszú nyelű, elliptikus, ép vagy fogazott szélű, alsó levelei tőrózsát alkotnak.
Szárlevelei szórt állásúak, többnyire ülők. Fehér, 3-4mm átmérőjű virágai megnyúló tengelyű, laza fürtben nyílnak. A virágtakarót 4-4 szabadon álló csésze- és sziromlevél alkotja. Az egyenes vagy kissé görbült becők vékonyak, 20-30mm hosszúak, kopaszok.

o ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban elég gyakori.

o ÉLŐHELY: Száraz gyepek, gyomtársulások, sövények, öreg falak; többnyire száraz, homokos talajon.

Közönséges Torma

Húsos gyöktörzsű, nagytermetű, kopasz hajtású növény. Felegyenesedő szára felső harmadában elágazik. Levelei jórészt tőállásúak, hosszúkásak, elliptikusak, hosszú nyelűek, fogazott szélűek, esetenként karéjosak. Szárlevelei kisebbek és ülők. Fehér, 8-9mm átmérőjű virágai elágazó füzérekben nyílnak. A csésze és a párta 4 tagú. A termés kerek, kissé felfújt, 4-6mm átmérőjű becő.

• ELTERJEDÉS: Ukrajnából származó, hazánkban is termesztett fűszer-és gyógynövény. Helyenként elvadul.

• ÉLŐH ELY: Füves területek, parlagok, szántók, vasúti töltések, útszélek, patakpartok.

• EGYEB NEVEK: Armoracia rusticana.

• MEGJEGYZÉS: Illóolajokban gazdag gyöktörzsét fűszerként és a gyógyászatban is használják