Szobapáfrány

szobapáfrányNephrolepis exaltata

Végre egy növény mely a sötétebb helyeket díszíti, hiszen legkedveltebb helye a sötét folyosó, vagy a fürdőszoba, hiszen itt magas a levegő páratartalma.
Elegánsan lehajló erősen szárnyalt levelei, tollbokrétára hasonlító külsőt mutatnak. Hosszuk -fajtától függően – 30cm-másfél méterig terjedhet.
Virágja nincsen és ebből következően nem illatos növény.
Leginkább a félárnyékos huzatmentes, magas páratartalmú helyeken érzi jól magát. 15-20°C között érzi jól magát. Nyáron kitehető a szabadba, de a tűző napot nem szereti. Télen pedig arra kell vigyázni, hogy 10°C alatt lehullanak a levelei.
Nagyon fontos hogy a földje állandóan nedves legyen. Sokszor permetezzük meg, langyos vízzel és hetente tegyük vízfürdőbe, ahol jól meg tudja szívni magát.
Eleinte évente, majd 2-3 évente igényli az átültetést, a homok-tőzeg keveréket szereti a legjobban.
Megfelelő tartás mellett több évig is megél.

Borzas Ikravirág

Többnyire csak a felső harmadában ágas, érdesen szőrös növény. Levelei oválisak, lándzsásak, ép szélűek vagy fogazottak. Az alsók nyelesek. Fehér, 3-5mm átmérőjű virágai megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. A vékonybecő 15-40mm hosszú.
• ELTERJEDÉS: Egész Európa, az északi tájak kivételével. Hazánkban elég gyakori.
• ELŐHELY: Száraz, erdős, bokros, füves lejtők, homokdűnék; meszes talajon.

Borzas Kakukktorma

Kopasz szárú, tövétől ágas növény. Szórt állású, szárnyalt, legfeljebb 11 tagú levelei szőrös felszínűek. Az alsók tőrózsában állnak. Fehér virágai 3-4mm átmérőjűek. A sima becő 20-25mm hosszú.
• ELTERJEDÉS: Egész Európa. Hazánkban szórványos.
• ÉLŐHELY: Üde erdők, parlagok, szántók.

Csupaszszárú Rejtőke

Kistermetű, kopasz hajtású, tőrózsás növény. Tőlevelei tojásdadok, elliptikusak, szárnyasan hasogatottak, nyelesek. Szárlevelei sokkal kisebbek. Laza fürtökben nyíló, fehér virágai mindössze 2mm-esek. Szirmai épek. Tojásdad becökéi lekerekített vagy kissé kicsípett végűek .
• ELTERJEDÉS: Egész Európa. Hazánk nyugati szélének ritka növénye.
• ÉLŐHELY: Száraz, mészkerülő gyepek; savanyú talajon.

Fehér Hamuka

Sűrűn leveles hajtású, csillagszőröktől szürkés színű, elágazó szárú növény. Szórt állású levelei hosszúkásak, lándzsásak, a felsők kisebbek. Fehér, 5-6mm átmérőjű, 4 szirmú virágai megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. Szőrös, 5-8mm hosszú becői nem növik túl a virágokat.
• ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban gyakori gyomnövény.
• ELŐHELY: Száraz, sovány gyepek,parlagok, legelők.

Fekete Mustár

Magas, szürkés színű, felső harmadában ágas szárú növény. Levelei szórt állásúak, szőrösek, Az alsók szélesek, tövüknél szárnyasan tagoltak, a karéjok fogazottak. A felsők kisebbek, tagolatlanok, ülők, de nem szárölelők. A sárga, 12-15mm átmérőjű virágok megnyúlt fürtben nyílnak. A kicsi, 10-25mm-es becő a virágzati tengelyhez simul. Magjából mustárt készítenek.
• ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánkban is sokfelé termesztik, helyenként elvadul.
o ÉLŐHELY: Szántók, parlagok, árok- és folyópartok, partmenti sziklák.
o ROKON FAJOK: A szareptai mustár szürkés színű, legfeljebb 3 pár karéjjal tagolt, alsó levelei nagyobbak. Becői elállnak a virágzati tengelytől. Hazánkban termesztik, sokfelé elvadul.

Festő Csülleng

A középkor óta termesztett kékfestő növény. Termetes, szürkés-zöld hajtása többnyire kopasz. Merev szára felső részén elágazó. Levelei szórt állásúak, ép szélűek; az alsók lándzsásak és nyelesek, a felsők ülők. Sárga, 3-4mm átmérőjű virágai tömött bogernyőben nyílnak. A 11-27 mm-es becők laposak, hosszúkásak, lecsüngők.
o ELTERJEDÉS: Az északi tájak kivételével egész Európában meghonosodott, kelet-európai, nyugat-ázsiai eredetű növény. Hazánkban, fogyatkozóban van.
o ÉLŐHELY: Szántók, parlagok, sziklagyepek, sztyeprétek.

Gyógyító Borsmustár

Szőrös, esetleg kopasz hajtású, elágazó, szétterülő vagy felálló szárú növény. Szórt állású levelei mélyen, szárnyasan hasogatottak, a felsők kisebbek az alsóknál. Fehéres vagy sárgás, 20-30mm átmérőjű virágai fürtben nyílnak. Csészéje nem hullik le, szirmainak erezete ibolyaszínű. A vaskos, 10-25mm hosszú, 2 kopáccsal nyíló becő csőre keskeny, háromszögletű.
• ELTERJEDÉS: Mediterrán eredetű, hazánkban is termesztett, néhol elvadult növény. Zöldségként, salátaként fogyasztják.
• ÉLŐHELY: Parlagok, szántók.

Hagymás Fogasír

Kopasz hajtású, gyöktörzses évelő. Levelei szórt állásúak, fogazottak. Az alsók szárnyaltak. 3- 7 tagúak; a felsők tagolatlanok és hónaljukban lilára érő sarjgumócskák nőnek. A virágok bíborrózsaszínűek vagy lilák, 12-18mm átmérőjűek. A sima, 20-35mm hosszú becőből kevés fejlődik.

o ELTERJEDÉS: Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánk üde erdeiben gyakori.

o ÉLŐHELY: Gyertyános tölgyesek, bükkösök, töltések, patakpartok; meszes, agyagos talajon.
o EGYÉBNEVEK: Cardamine bulbifera.

Hagymaszagú Kányazsombor

Vékony, merev, többnyire el nem ágazó szárú, szőrös hajtású növény. Szórt állású, fogazott szélű levelei megdörzsölve fokhagymaszagúak. Fehér, 3- 5mm átmérőjű virágai terméséréskor megnyúló tengelyű fürtben nyílnak. A párta 4 tagú, a porzók száma 6. Az érett, 20–70mmhosszú becők két kopáccsal nyílnak.

• ELTERJEDÉS : Egész Európa, a távoli északi tájak kivételével. Hazánk gyakori növénye.

• ÉLŐHELY : Szántók, parlagok, sövények, üde, napfényes erdők , útszélek; meszes talajon. Helyenként tömegesen terem.